Program

Letní kina, tvořivé dílny, divadla, hudební a jiné zážitky…

Těšíme se opět v roce 2019!

Akce se konají NA ZAHRADĚ CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ v Poličce (vchod ze Šaffovy ulice). Na místě můžete zakoupit alko i nealko nápoje nebo něco na zub.

Za nepříznivého počasí se akce přesouvají do sálu Centra Bohuslava Martinů nebo do Divadelního klubu. Info o přesunu vždy v CBM a na naší facebookové stránce.

Vstupné na všechny akce40 Kč.

 

Reklamy